Nieuw: Meerdere pagina's
Deze galerie bestaat uit meerdere pagina's. Gebruik de navigatie rechts om tussen de verschillende pagina's te navigeren.

Train Simulator Handleidingen
Activity Editor

Nadat u met de Route Editor uw nieuwe route heeft ingericht wilt u hier natuurlijk ook op kunnen rijden en diverse activiteiten uitvoeren. Om dit te realiseren gebruikt u de Activity Editor die we hieronder stapsgewijs zullen bespreken. De werking van de Consist Editor, een onderdel van de Activity Editor leggen we op een aparte pagina uit.

 1. Start "Train Simulator Editors & Tools" via het start menu van Windows en kies vervolgens de "Activity Editor".

 2. Kies de optie "New" uit het menu "File" om een nieuwe activiteit te maken, of kies "Open" om een bestaande activiteit te bewerken. Selecteer de route waarvoor u een activiteit wilt maken en klik op "Ok". Nadat u nu nog de naam voor de activiteit, zoals deze in de simulator zal worden weergegeven, heeft ingevoerd zal u ongeveer het venster van afbeelding 1 te zien krijgen.


Afbeelding 1 1. In het rechtervenster (afbeelding 2) kunt u in het bovenste vak "Activity" de naam van de activiteit, de moeilijkheidsgraad (Easy, Medium en Hard), de maximale duur van de activiteit (Duration), een omschrijving van de activiteit (Edit Activity description) en de uit te voeren opdracht (Edit Activity brief) invoeren. De duur van de activiteit is de maximale beschikbare tijd die u heeft om de activiteit te voltooien.


Afbeelding 2 1. In het vak "Player" maakt u de daadwerkelijke activiteit aan. U kunt als er bestaande activiteiten (services) voorhanden zijn deze achter "Player service" selecteren en met "Edit" bewerken, of door op "New" te drukken een nieuwe activiteit aanmaken.

 2. Nadat u op de knop "New" of "Edit" heeft gedrukt zal er een venster met de titel "Service editor" (afbeelding 3) verschijnen. In dit venster moet u de naam waaronder de service moet worden opgeslagen en de naam die wordt weergegeven opgeven. Na het invoeren van een naam voor de service kunt u de voorkeurssnelheid opgeven waar de speler op moet rijden (Expected player performance). Deze snelheid mag niet hoger zijn dan de maximale snelheid van de route omdat de dienstregeling op deze snelheid wordt gebaseerd. Bij "Start speed" en "End speed" kunt u opgeven wat de beginsnelheid van de trein is als u de activiteit opstart en op welke snelheid van de trein de activiteit afloopt.

 3. Bij "Consist" kunt u de door de speler gereden trein selecteren of door op "New" te klikken een nieuwe trein samenstellen. Het samenstellen van treinen gebeurt met de Consist Editor, welke in een aparte handleiding zal worden behandelt. Als u een trein heeft geselecteerd kunt u vervolgens bij "Path" door op "New" te klikken de daadwerkelijke activiteit in elkaar gaan puzzelen. Als er al Path's beschikbaar zijn kunt u ook één van deze selecteren.


Afbeelding 3 1. We gaan er vanuit dat er nog geen "Path" beschikbaar is voor uw activiteit, dus klikt u hier op "New". Vervolgens zal er, zoals u ondertussen gewent bent, tweemaal om een naam voor de te maken "Path" gevraagd wordt. In de nu verschenen "Path editor" (afbeelding 4) kunt u achtereenvolgens de weergegeven naam van het "Path" wijzigen en de naam van het begin en eindstation invoeren.


Afbeelding 4 1. Nadat u de velden van de "Path editor" heeft ingevuld kunt u deze wat opzij schuiven (niet sluiten), zodat de kaart (afbeelding 5) geheel zichtbaar is. Als u met de muisaanwijzer over de grijze lijnen (de spoorlijnen) heen gaat zult u zien dat er bij de muisaanwijzer een klein rondje komt te staan. De kaart kunt u verschuiven door er met de muis op te klikken en vervolgens met ingedrukte muisknop te verplaatsen. Het vergroten/verkleinen gebeurt op de zelfde manier als het verplaatsen, alleen dan met de rechtermuisknop.

  Zorg er nu voor dat het beginpunt van de route in beeld is en ga met de muisaanwijzer op het spoor staan op de plaats waar de activiteit moet beginnen. Als u nu, terwijl er bij de muisaanwijzer een rondje staat, de rechtermuisknop in drukt verschijnt het menu dat in afbeelding 5 te zien is (beschikbare opties kunnen verschillen). Kies hier uit de optie "Place start point". Er zal nu een (blauwe) stip geplaatst worden als markering voor het start punt en een groene lijn worden getekend. De groene lijn markeert het traject waar de trein over kan gaan rijden. De richting kunt u omkeren door uit het menu in afbeelding 5 de optie "Toggle start direction" te kiezen. Door de muisaanwijzer op één van de groene rondjes (markering voor wissels op de route) te plaatsen en vervolgens de optie "Take other Exit" te kiezen, neemt u de andere afslag van die wissel (de groene lijn zal een andere weg nemen). Het plaatsen van een "Reverse point" zorgt ervoor dat de trein op die plaats moet wisselen van rijrichting en het "End Point" geeft het einde van het te rijden traject aan. De overige opties van dit menu moet u zelf maar eens uitproberen.

  Bij het uitzetten van een reizigersdienst moet u er op letten dat u over sporen gaat waar bij de stations schuine dikke blauwe strepen (Platforms) door het spoor staan. Dit zijn namelijk de perrons. De groene schuine strepen markeren de "Sidings", oftewel de goederensporen. Als u klaar bent met het uitzetten van de te rijden route klikt u op de knop "Leave path editor" van de "Path editor".


Afbeelding 5 1. Als u een reizigersdienst heeft opgezet moet u nu onderaan in de "Service editor" bij "Stops" de stations aanvinken waar er gestopt dient te worden. Stations die niet voorkomen in deze lijst worden door de in de "Path editor" uitgezette route niet aangedaan. Vervolgens klikt u op "Ok" om de "Service editor" te sluiten.

 2. Na opzetten van de "Service" kunt u nog een aantal belemmeringen op de route aanbrengen, zoals snelheidsbeperkingen en defecte seinen. Ook kunt u nog geparkeerde treinen plaatsen. Snelheidbeperkingen voegt u toe met de optie "Define Restricted Speed Zone" uit het menu dat u verkrijgt door met de rechtermuisknop te klikken op de kaart. Als u ditzelfde doet op een rode stip (markering voor sein) kunt u de optie "Toggle signal failed" kiezen om het sein defect te maken. Met de optie "Place consist" kunt u stilstaande treinen plaatsen op een bepaalde locatie binnen uw route.

 3. Nu het grootste deel van het werk er opzit keren we terug naar het vak "Player" in het rechter venster waar u als u een reizigersdienst aan het opzetten bent op "Edit Timetable" moet klikken. In dit opgekomen venster klikt u vervolgens op "Recalculate this" om de dienstregeling te genereren. Sluit vervolgens dit venster met het kruisje rechtsboven. Voor het opzetten van een goederedienst gebruikt u de knop "View Work Order". Afhankelijk van de gekozen tractie kunt u bij "Fuel status" opgeven hoeveel er van elke vorm van brandstof aanwezig is aanboord van de trein. Bij "Start time" geeft u op wat de tijd is aan het begin van de activiteit.

 4. In het vak "Conditions and Hazards" kunt u het seizoen, het weer en de frequentie van dieren en mensen op de rails opgeven tijdens het uitvoeren van de activiteit.

 5. In het vak linksonder met de knop "Time" en de schuifbalk kunt u achter "Time acceleration" opgeven hoe snel de tijd voorbijgaat. Hierbij betekend 1x dat elke seconde in de simulatie ook in het echt 1 seconde is. Als u 2x kiest duurt elke seconde in de simulatie 0,5 seconde in de echte wereld.

 6. Als u wilt kunt u ten slotte in het vak "Traffic pattern" (rechts onder) nog door de computer gereden treinen opzetten. Het opzetten van door de computer gereden treinen gebeurt nagenoeg op dezelfde wijze als het maken van de door de speler uit te voeren opdracht.


In principe is de activiteit nu klaar en kunt u deze opslaan met de "Save as" optie uit het menu "File". Als u na het starten van de simulator de route en de activiteit selecteert kunt u de activiteit aan de eerste vuurproef onderwerpen.