XTracks

XTracks is de spooruitbreiding voor Train Simulator en wordt gebruikt door de meeste extra routes. In december 2001 maakte Okrasa Ghia de eerste versie van XTracks beschikbaar. Sindsdien heeft Okrasa met de hulp en bijdrage van vele anderen XTracks uitgebreid tot één van de belangrijkste uitbreidingen voor Train Simulator. XTracks breidt het bestaande MSTS spoorsysteem uit met een reeks nieuwe spoorelementen. Daarnaast verhelpt XTracks diverse problemen met enkele originele spoorelementen. Het installeren van XTracks heeft geen negatief effect op bestaande routes die niet van XTracks gebruik maken. Echter als u bestaande routes die niet van XTracks gebruikmaken wilt gaan bewerken met de Route Editor dient u deze eerst met een speciaal programma (Horace) te bewerken.

Versies
Van XTracks zijn er twee verschillende versies beschikbaar; een versie voor eindgebruikers en een versie voor routebouwers. Als u zelf geen routes wilt gaan bouwen of aanpassen kunt u volstaan met de versie voor eindgebruikers. De eindgebruikers versie van XTracks bevat alle benodigdheden om routes die XTracks vereisen te berijden. Als u wel zelf routes wilt gaan bouwen of aanpassen heeft u naast de eindgebruikers versie van XTracks ook de versie voor routebouwers nodig. De versie voor routebouwers geeft u de beschikking over de textures en benodigde documentatie.

Downloaden
De beide versies van XTracks zijn beschikbaar in onze updates download sectie.

Benodigdheden
Voor XTracks zijn er geen andere onderdelen benodigd.

Installatie
Om de eindgebruikers versie van XTracks te installeren volgt u de volgende stappen.

  • Voer het gedownloade .exe bestand uit zodat de installatieprocedure start.
  • Volg nu de aanwijzingen op het scherm om XTracks te installeren. Het installatieprogramma van XTracks versie 3.7 en hoger overschrijft alleen bestanden die ouder zijn dan de te installeren bestanden.


Beperkingen
Voor het gebruik van enkele oudere routes is het gebruik van XTracks v1.1 vereist. In alle andere gevallen dient u de meest recente XTracks versie te installeren.