Eeuwigdurende Kalender

In teksten wordt vaak gesproken over een bepaalde datum. Als u wilt weten op welke dag deze datum viel kunt u dat opzoeken met behulp van een eeuwigdurende kalender. De dag die bij een bepaalde datum hoort kan ook met het algoritme van Zeller worden berekend. Het algoritme van Zeller werkt alleen voor datums sinds de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582. Door hieronder een datum in te voeren kunt u de dag volgens Zeller's algoritme berekenen.

{calender_form}

Maar u kunt de dag ook handmatig opzoeken met behulp van onderstaande eeuwigdurende kalender. Hiertoe volgt u de volgende stappen:


  1. Zoek het jaartal op onder "Jaren".
  2. Ga naar rechts tot de kolom van de gezochte maand onder "Maanden".
  3. Tel bij dat getal het gezochte dagnummer op.
  4. Zoek de uitkomst op onder "Dagen".
  5. Links is nu de dag af te lezen.
Dus als u wilt weten op welke dag de eerste Rheingold van Hoek van Holland naar Basel reed dan zoekt u in bovenstaande tabel op welke dag hoort bij 15 mei 1928 op de volgende wijze:


  1. Zoek het jaartal 1928 op onder "Jaren".
  2. Ga naar rechts tot de kolom van mei onder "Maanden".
  3. Tel bij dat getal (2) het gezochte dagnummer (15) op.
  4. Zoek de uitkomst (17) op onder "Dagen".
  5. Links is nu de dag dinsdag af te lezen.