Nieuw: Meerdere pagina's
Deze galerie bestaat uit meerdere pagina's. Gebruik de navigatie rechts om tussen de verschillende pagina's te navigeren.

Train Simulator Handleidingen
Route Geometry Extractor

Als u van plan bent om een nieuwe route te gaan bouwen gebruikt u de Route Geometry Extractor. Met de Route Geometry Extractor bepaald u de grote van het gebied waar de route in loopt en de locatie van de route op de wereld. Tijdens het gebruik van deze editor worden de basis bestanden en instellingen voor de nieuwe route gemaakt. In onderstaand stappenplan leggen we uit hoe u deze editor kunt gebruiken. Let er op voordat u een route gaat maken dat er voldoende vrije schijfruimte is. Een route kost al snel 100 MB aan ruimte, maar als u alle beschikbare gebouwen etc. wilt kunnen gebruiken zijn enkele honderden MB's echt geen luxe!

 1. Start "Train Simulator Editors & Tools" via het start menu van Windows en kies vervolgens de "Route Geomnetry Extractor" Er zal dan een venster naar voren gekomen met een kaart van de wereld.


Afbeelding 1 1. Klik op "New Route" in het menu "File". Er zal nu een venster verschijnen waarin u de basis gegevens van de nieuwe route zal moeten invoeren.


Afbeelding 2 1. Het pad bij "Source Template" in het venster van punt 2 kunt u ongewijzigd laten.

 2. Vul bij "Route Name" in het eerste vakje de naam in van de route zoals deze in Train Simulator moet worden weergegeven. In het tweede vakje vult u de naam in van de aan te maken map (alleen de map naam) voor de bestanden van de nieuwe route. Klik op de knop "Edit Description..." om een beschrijving van de route in te voeren.

 3. Bij "Route Features" kunt u opgeven of de route geëlektrificeerd is door "Elektrified track" aan te vinken en vervolgens de hoogte van de bovenleiding op de geven. 7.23 is de standaard waarde. Deze waarde kunt u het beste aanhouden gezien het feit dat hier de stroomafnemers van de meeste locomotieven voor Train Simulator zijn op afgesteld.
  Bij "Terrain detail scaling factor" geeft u de mate van detaillering van de route op. 1.0 is de standaard waarde. Getallen tussen de 0 en 1 maken de route gedetailleerder (vraagt meer capaciteit van de computer) en tussen de 1 en 2 minder gedetailleerd (vraagt minder capaciteit van de computer). Hou hier dus in uw achterhoofd op wat voor soort computer uw route gebruikt gaat worden.

 4. Bij "Route speed limits" geeft u in het eerste vakje de maximale beperkte snelheid op en in het tweede vakje geeft u de maximale snelheid op die er op het traject mag worden gereden. Door het aanvinken van "Speed limit values are MPH" geeft u aan dat de snelheden in MPH zijn en met het niet aanvinken dat het om Km/h gaat.

 5. Als u alles heeft ingevuld zal de "Ok" knop beschikbaar worden. Klik op "Ok" en wacht even tot u de melding krijgt dat de route is aangemaakt op de locatie xxx. Deze locatie moet u onthouden en klik ter bevestiging op "Ok".


 1. Kies nu "Select route.." uit het menu "File". Selecteer de net aangemaakte route en klik op "Ok".

 2. Kies vervolgens "New Quad-tree" uit het menu "File". Na het uitvoeren van stap 3 en 4 zal er links onder in de statusbalk staan: {routenaam Normal Terrain}.

 3. Ga nu met de muiswijzer op de wereldkaart ongeveer naar de locatie waar de nieuw te maken route ligt. Druk op de rechter muisknop en kies uit het tevoorschijn gekomen menu "Zoom region in". Er verschijnt nu een gedetailleerdere kaart van dat gebied. De rode lijnen stellen de grotere echte spoorlijnen voor.

 4. Herhaal stap 5 nog een keer om zo het gekozen gebied nog meer af te bakenen.

 5. Vervolgens selecteert u met de muis nu het gebied waar de nieuwe route komt te liggen. Let er hierbij op dat dit gebied niet te klein is, maar ook niet te groot. Kies na het maken van de selectie uit het rechtermuis-menu de optie "Add all selection tiles", waardoor er een raster op de kaart komt te liggen als in afbeelding 3.


Afbeelding 3 1. Zoom nu met de optie "Zoom Window in" in tot de locatie van de nieuwe route duidelijk in beeld is.

 2. Klik nu één voor één op de naast de route gelegen kleine hokjes (afbeelding 4) en markeer deze met de optie "Toggle Populated State" uit het rechtermuisknop-menu (er komt een blauw kruisje in te staan). Markeer op deze wijze zo nauwkeurig mogelijk de route, liefst twee hokjes naast elkaar. Voor elk gemarkeerd hokje wordt er straks een "Tile" aangemaakt. Een "Tile" is een met de Route Editor bebouwbaar gebied. De kleine hokjes zijn 2 bij 2 Km. Grote gebieden kunnen eerst in een keer geselecteerd worden en daarna in één keer gemarkeerd worden. U kunt de markering ongedaan maken door bovengenoemde stap te herhalen op dat hokje. Let bij het selecteren van de hokjes erop dat het geselecteerde gebied niet groter is dan uw route, maar ook niet kleiner. Als het gebied te klein is kunt u niet alle objecten kwijt. Als het gebied te groot is gaat dit ten koste van de prestaties.


Afbeelding 4 1. Klik nadat u de route gemarkeerd heeft zoals in afbeelding 4 op de optie "Minimize Quad-Tree" uit het menu "Edit" en bevestig de gegeven opdracht. Er zal vervolgens een wijziging in het raster optreden.

 2. Sla de "Quad-tree" nu op met de optie "Save Quad-Tree" uit het menu "File".

 3. Kies vervolgens de optie "Generate Flagged Tiles" uit het menu "Edit" en bevestig dit ook weer. Afhankelijk van het aantal gemarkeerde hokjes is de computer nu een tijdje bezig met het een voor een aanmaken van de "Tiles". Links onder in de status balk kunt u de vorderingen zien.

 4. Klik vervolgens op een van de gemarkeerde hokjes en kies uit het rechtermuisknop-menu de optie "Route Editor Start Tile". Dit is de plaats waar u op de kaart beland als u de route met de Route Editor opent. Dit punt mag overal binnen het gemarkeerde gebied liggen.

 5. De nieuwe route is nu aangemaakt en kan met de Route Editor ingericht worden. Sluit de Route Geometry Extractor en sluit ook alle overige vensters van Microsoft Train Simulator. Start Train Simulator nu opnieuw en de route zal in de Route Editor zichtbaar zijn om ingericht te worden..

  Opmerking:
  De zojuist aangemaakte route zal pas uitvoerbaar en zichtbaar zijn in Train Simulator nadat met de Route Editor er een raildatabase is aangemaakt. Lees hiervoor de "Route Editor" handleiding door.